Nye kvinnelige ledere

Jeg er på utkikk etter kvinnelige spilledere, eller kvinnelige spillere som kan tenke seg å bli det. Sommerspillet trenger flere kvinnelige ledere, som kan være gode forbilder for unge spilljenter.

Jeg kjørte Sommerspillet i Oslo med 30 unge deltagere i fjor, og kjører det med 40 deltagere denne sommeren. Neste sommer håper jeg å ha stablet på beina et enda bedre tilbud her i Oslo, og billigere, med flere deltagere og ledere. Jeg ønsker å ha rundt 50% kvinnelige ledere. Det betyr at jeg må finne dyktige kvinner, spillere og ledere, og gi dem den ekstra innsikten som trengs i løpet av året som kommer.

Det vil jeg gjøre ved å holde et 2-3 dagers lederkurs i løpet av vinteren. Dato blir bestemt seinere, men sannsynligvis kjøres det i januar eller februar 2013.

Kurset vil ta utgangspunkt i deltagernes eksisterende spillerfaring og lederkompetanse, og forsøke å styrke denne i forhold til den klassiske metoden i rollespillet Fabula. Metodikken er direkte overførbar til andre klassiske rollespill, og teknikkene fra kurset kan brukes i ledelse av alle typer smågrupper. Kurset gir innsikt i bruk av formell og naturlig autoritet, innledning til og formalisering av samspill, gruppedynamikk og konfliktløsning, analytisk og kreativ dialogledelse, håndtering av spiller- og leder-roller, fortellerteknikk med scenesetting, tempokontroll, konfliktresolusjon og konsekvens-beskrivelser.

Om du er kvinne og spiller rollespill, og er interessert i et kurs som gir konkret lederkompetanse og muligheten for en morsom sommerjobb, kan du ta kontakt med meg på epost; tomas@fabula.no

Reklamer